Pages Menu
 Vânzări 0374.109.855
    Suport  0374.109.859
Categories Menu

Factura Electronică

Definitie

Pentru a defini factura electronică trebuie să facem distincţia între aceasta şi factura în format electronic. Astfel factura electronică, aşa cum este reglementată de Codul Fiscal, impune persoanei impozabile care a optat pentru această forma de facturare, garantarea autenticitaţii originii, integrităţii conţinutului şi a lizibilităţii facturii, din momentul emiterii şi până la sfârşitul perioadei de stocare/arhivare electronică.

Prin semnarea electronică cu ajutorul unui certificat digital calificat şi marcarea temporală sunt îndeplinite cele trei elemente impuse de Codul Fiscal şi astfel factura electronică dobandeşte valoare legală.

Implementare Factura Electronica cu valoare legala

Implementarea serviciului de Factura electronica constă în conversia şi arhivarea electronică a facturilor.

Toate facturile vor fi stocate in Data Centerul Alfatrust Certification  dupa semnarea electronica și marcarea temporală. Prin urmare, vor avea aceeași valoare legală ca și documentul original pe hârtie. Astfel, organizația externalizează o gamă variată de riscuri, reduce considerabil efortul de administrare a arhivei și îmbunătăţeşte semnificativ timpul de răspuns la solicitările clienţilor şi autorităţilor.

Livrabilele din cadrul serviciului vor fi:

A. Unul sau mai multe certificate digitale calificate emise de AlfaTrust

B. O aplicaţie/serviciu integrabil cu programul de facturare al clientului capabil să preia facturile, să le semneze electronic, să le marcheze temporal în mod automat şi să le trimită spre Data Centerul Alfatrust Certification ;

C. Un Portal Alfasign care permite regăsirea facturilor încărcate în depozitul de facturi.

Presupune achiziţia infrastructuri  hardware necesare, avănd în vedere volumul de facturare lunar,

implementarea aplicaţiei de gestionare a facturilor electronice şi existenţa personalului tehnic specializat. Astfel managementul solutie facturii electronice cu valoare legala cade in sarcina exclusiva a beneficiarului.

Livrabilele din cadrul serviciului vor fi:

A. Infrastructura Hardware necesara implementarii solutiei;

B. Unul sau mai multe certificate digitale calificate emise de AlfaTrust;

C. O aplicaţie/serviciu integrabil cu programul de facturare al clientului capabil să preia facturile, să le semneze electronic, să le marcheze temporal în mod automat şi să le trimită spre depozitul local; De asemenea, permite gestionarea informatiei din facturi in baza metadatelor definite initial.

Factura Legala

Factura Legala